İnşaat Sektörü İhtiyaçları

İnşaat sektörü başka sektörlere benzemez. İhtiyaçlarınızı kapsayan bir yazılımla çalışmalısınız. Sizi anlayan bir yazılım şirketiyle çalışmalısınız.

İnşaat şirketlerinin birçok ihtiyacı var. Projelerinin maliyetlerini kontrol altında tutmak, projelerinin ilerlemelerini kontrol altında tutmak, nakit akışlarını yönetmek, farklı coğrafyalardaki şantiyeleriyle merkez ofisleri arasında sağlıklı bilgi akışı kurmak, taşeronlarıyla ilişkilerini yönetmek, işverenleriyle ve müşterileriyle ilişkilerini yönetmek, vb. çok sayıda ihtiyaca sahiptir.

e-MOR’un İnşaat Şirketlerine Yönelik Çözüm Yaklaşımı

e-MOR inşaat şirketlerine yönelik geniş kapsamlı çözümler sunmaktadır.

e-MOR inşaat şirketlerine yönelik total çözüm sunmaktadır. Yani bir inşaat şirketinin yürüttüğü tüm süreçleri tek bir sistemle yürütmelerini sağlar. Bu amaçla inşaat şirketlerinin kullanmakta oldukları Primavera veya MS Project gibi planlama araçlarıyla, akaryakıt istasyonlarıyla, GPS sistemleriyle, vb. birçok sistemle enterasyon sağlar.

Böylece inşaat şirketleri maliyetlerini düşürebilir, daha etkili proje yönetimi gerçekleştirebilir, finansal varlıklarını daha iyi yönetebilir.

e-MOR Çözümleri

e-MOR İnşaat ERP Sistemi. İnşaat şirketlerinin planlama-proje yönetimi, satınalma, ambar, sözleşme, hakediş, personel, bordro, muhasebe, finans, makina ekipman süreçlerini entegre yönetmelerini sağlayar. Böylece inşaat şirketleri etkili proje kontrol yönetimi (project control), maliyet yönetimi, nakit akışı yönetimi gerçekleştirerek maliyetlerini düşürebilir, karlılıklarını artırabilir. Türkiye’nin ve çevre ülkelerin büyük ve orta ölçekli inşaat şirketleri tarafından geniş bir uluslararası coğrafyada kullanılmaktadır.

e-MOR İnşaat ERP hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

e-MOR Gayrımenkul CRM Sistemi. Konut, ofis, AVM, vb. gayrımenkulleri üretip satışını yapan gayrımenkul şirketlerine müşteri yönetimi, gayrımenkul yönetimi, satış ekibi yönetimi, satış yönetimi, sözleşme yönetimi, satış sonrası hizmetler süreçlerini etkili yönetmelerine yönelik uygulamalar sunar. Böylece inşaat şirketleri satışlarını artırabilir, satış ekibi performanslarını takip edebilir, satış süreçlerini daha etkili yönetebilir.

e-MOR Gayrımenkul CRM hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayın.

e-MOR InteGRa Doküman Yönetimi Sistemi. İnşaat şirketlerinin doküman karmaşasından kurtulmalarına yardımcı olan doküman ve süreç yönetimi sistemidir. Dokümanların iş akışlarında dolaşmalarını, dokümanlarla ilgili bildirim ve uyarı sistemlerinin kurulmasını, işbirliği odalarını, detaylı aramalar yapılmasını vb. birçok kolaylığı sağlar. Böylece inşaat şirketleri doküman karmaşasının doğurduğu maliyetlerden ve maddi kayıplara yol açan dikkatsizliklerden kurtulabilir, sağlıklı çalışabilirler.

e-MOR InteGRa doküman yönetim sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayın.

e-MOR’un Farkları

 • Geniş kapsamlıdır.
 • İnşaat şirketlerine özgü total çözüm sunar.
 • Proje kontrol sistemi kurmanızı sağlar.
 • Maliyetlerinizi kontrol altında tutmanızı ve maliyetlerinizi düşürmenizi sağlar.
 • Projelerinizi daha etkili yönetmenizi sağlar.
 • Farklı coğrafyalardaki şantiyelerinizi merkezinizle entegre yönetmenizi sağlar.
 • Primavera ve MS Project gibi planlama araçlarıyla entegredir.
 • Akaryakıt istasyonları, GPS sistemleri gibi sistemlerle entegre edilebilir.
 • Esnek ve geliştirilebilir bir teknolojik altyapıya sahiptir.
 • Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin önde gelen inşaat şirketleri tarafından kullanılmaktadır.

Tekstil Sektörü İhtiyaçları

Tekstil şirketleri giderek artan bir rekabet ortamında karlılıklarını korumak, uluslararası pazarlara açılım fırsatlarından yararlanmak için yapılanmalarını gözden geçirmektedir.

Siparişlerini, üretimlerini, alacaklarını, tahsilatlarını, nakit akışlarını, finansal varlıklarını, satışlarını, konsinyelerini, mağazalarını, vb. bir çok iş süreçlerini etkili bir şekilde yönetme ihtiyacındadır.

e-MOR’un Tekstil Şirketlerine Yönelik Çözüm Yaklaşımı

e-MOR tekstil şirketlerine yönelik geniş kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Bir tekstil şirketinin yürüttüğü tüm süreçleri tek bir sistemle yürütmelerini sağlar. Bu amaçla güçlü ve entegre tekstil ERP yazılımı çözümü sunar.

Böylece tekstil şirketleri maliyetlerini düşürebilir, daha etkili operasyon ve üretim yönetimi gerçekleştirebilir, satışlarını ve finansal varlıklarını daha iyi yönetebilir.

e-MOR Çözümleri

e-MOR Tekstil ERP Sistemi. Tekstil şirketlerinin planlama, satış, sipariş, satınalma, depo, sözleşme, personel, bordro, muhasebe, finans, makina ekipman süreçlerini entegre yönetmelerini sağlayar. Böylece inşaat şirketleri etkili proje kontrol yönetimi (project control), maliyet yönetimi, nakit akışı yönetimi gerçekleştirerek maliyetlerini düşürebilir, karlılıklarını artırabilir. Türkiye’nin ve çevre ülkelerin büyük ve orta ölçekli inşaat şirketleri tarafından geniş bir uluslararası coğrafyada kullanılmaktadır.

e-MOR Tekstil ERP hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

e-MOR InteGRa Doküman Yönetimi Sistemi. Tekstil şirketlerinin doküman karmaşasından kurtulmalarına yardımcı olan doküman ve süreç yönetimi sistemidir. Dokümanların iş akışlarında dolaşmalarını, dokümanlarla ilgili bildirim ve uyarı sistemlerinin kurulmasını, işbirliği odalarını, detaylı aramalar yapılmasını vb. birçok kolaylığı sağlar. Böylece tekstil şirketleri doküman karmaşasının doğurduğu maliyetlerden ve maddi kayıplara yol açan dikkatsizliklerden kurtulabilir, sağlıklı çalışabilirler.

e-MOR InteGRa doküman yönetim sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayın.

e-MOR’un Farkları

 • Geniş kapsamlıdır.
 • Tekstil şirketlerine özgü total çözüm sunar.
 • Maliyetlerinizi kontrol altında tutmanızı ve maliyetlerinizi düşürmenizi sağlar.
 • Faaliyetlerinizi daha etkili yönetmenizi sağlar.
 • Barkod sistemleriyle entegredir.
 • Çeşitli makinalarla ve sistemlerle entegre edilebilir.
 • Esnek ve geliştirilebilir bir teknolojik altyapıya sahiptir.
 • Türkiye’nin önde gelen tekstil şirketleri tarafından kullanılmaktadır.

Tarım Sektörü İhtiyaçları

Ülkemizde tarım endüstrisi değişim yaşamaktadır. Yurt içi ve yurt dışında kaliteli ürün talebi artmakta, izlenebilirlik gibi kavramlar ön plana çıkmakta, hal kayıt sistemi gibi regülasyonlar artmakta, yeni ihracat fırsatları çıkmaktadır.

Böyle bir ortamda tarım değer zincirinde yer alan şirketler, örneğin üreticiler, paketlemeciler, sevkiyatçılar, soğuk hava depoları, hal komisyoncuları, ihracatçılar, perakende satış zincirleri işlerini kolaylaştırmanın, faaliyetlerini organize yönetmenin ve karlılıklarını artırmanın yollarını aramaktadır.

e-MOR’un Tarım Şirketlerine Yönelik Çözüm Yaklaşımı

e-MOR tarım şirketlerine yönelik geniş kapsamlı çözümler sunmaktadır.

e-MOR tarım şirketlerine yönelik total çözüm sunmaktadır. Bir tarım şirketinin yürüttüğü tüm süreçleri tek bir sistemle yürütmelerini sağlar. Tarım tedarik zincirinde farklı noktalarda faaliyet gösteren farklı tarım şirketlerinin kendilerine has ihtiyaçlarına modüler bir biçimde çözümler barındırır.

Böylece tarım şirketleri maliyetlerini düşürebilir, işlerini kolaylaştırabilir, finansal varlıklarını daha iyi yönetebilir.

e-MOR Çözümleri

e-MOR Tarım ERP Sistemi. Tarım şirketlerinin satınalma, depo, sözleşme, satış, personel, bordro, muhasebe, finans, hal, hks künye, mal kabul, paketleme, vb. süreçlerini entegre yönetmelerini sağlayar. Böylece tarım şirketleri işlerini etkili bir şekilde yönetebilir, maliyet yönetimi, nakit akışı yönetimi gerçekleştirerek maliyetlerini düşürebilir, karlılıklarını artırabilir. Türkiye’nin büyük ve orta ölçekli tarım şirketleri tarafından geniş bir coğrafyada kullanılmaktadır.

e-MOR Tarım ERP hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

e-MOR InteGRa Doküman Yönetimi Sistemi. Tarım şirketlerinin doküman karmaşasından kurtulmalarına yardımcı olan doküman ve süreç yönetimi sistemidir. Dokümanların iş akışlarında dolaşmalarını, dokümanlarla ilgili bildirim ve uyarı sistemlerinin kurulmasını, işbirliği odalarını, detaylı aramalar yapılmasını vb. birçok kolaylığı sağlar. Böylece tarım şirketleri doküman karmaşasının doğurduğu maliyetlerden ve maddi kayıplara yol açan dikkatsizliklerden kurtulabilir, sağlıklı çalışabilirler.

e-MOR InteGRa doküman yönetim sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayın.

e-MOR’un Farkları

 • Geniş kapsamlıdır.
 • Tarım şirketlerine özgü total çözüm sunar.
 • Tarım şirketlerine özgü süreçleri barındırır.
 • Maliyetlerinizi kontrol altında tutmanızı ve maliyetlerinizi düşürmenizi sağlar.
 • Tarım şirketlerine özgü raporları barındırır.
 • Tarım endüstrisinde farklı alanlarda faaliyet gösteren (üretici, paketlemeci, soğuk hava deposu, hal komisyoncusu, ihracatçı, perakende satış zinciri, vb.) firmaların kendi özel ihtiyaçlarını barındırır.
 • Detaylı maliyet analizi ve detaylı karlılık analizi yapmanızı sağlar.
 • Esnek ve geliştirilebilir bir teknolojik altyapıya sahiptir.
 • Türkiye’nin önde gelen tarım şirketleri tarafından kullanılmaktadır.